Övningshelg på Vässarö för RS Öregrund

Helgen 27-28 maj genomfördes en övningshelg för Sjöräddningsstationen i Öregrund. På schemat stod allt från hantering av brandpumpar till samverkan med andra organisationer.

Nyhet
RS Öregrund
Publicerad7 jun 2023 RS Öregrund
Räddningsstationen i Öregrund övar att transportera personer med ryggskador i samverkan med andra organisationer

De två dagarna var uppdelade så att lördagen fokuserade vi på hur vi jobbar inom stationen och under söndagen fokuserade vi på samverkan med andra organisationer. 

Frivilliga sjöräddare övar på att transportera person med ryggskador

Att vara redo för de vanligaste uppdragen

Lördagen ägnades åt olika moment som vanligtvis förekommer på de uppdrag som sjöräddarna tar sig an under året. Ett av momenten handlade om hantering av brandpumpar som används både för att släcka bränder och för att länsa läckande båtar. 

Andra vanligt förekommande uppdrag inkluderar sjuktransport med fokus på hur vi ska hantera personer med ryggskador. De är ofta svåra att transportera och viktigt att de transporteras på rätt sätt. 

Ett väldigt uppskattat pass kring hur vi kommunicerar med varandra hölls även under lördagen. I en organisation som sjöräddningssällskapet där alla frivilliga har väldigt olika erfarenheter och referenser är det extra viktigt att fundera kring kommunikation. 

övning med fokus på samverkan mellan andra organisationer.

Två scenarion med fokus på samverkan

På söndagen var fokus att öva på hur Sjöräddningssällskapet samverkar med andra. Två realistiska scenarier övades. Vi agerade tillsammans med räddningstjänsten och kustbevakningen

Ena scenariot var en olycka med skadade efter vad vi trodde var en cykelolycka. Men det visade sig att det var en olycka med en fyrhjuling med flera skadade.

Andra scenariet var en kanot som hade försvunnit i närheten av Sundsveden. Där fick vi öva sök, HLR, transport av svårt nerkyld och mycket samverkan.

Värdefulla lärdommar som stärker vår förmåga

Det var sammantaget en mycket lärorik och nyttig helg där alla inblandade fick med sig värdefulla lärdomar som sammantaget stärker vår förmåga att göra skillnad när det verkligen gäller. Helgen innehöll mycket skratt och det var uppskattat att lära känna fler personer i sjöräddningssystemet. Det är genom effektiv samverkan vi kan rädda liv!

Övningarna organiserades av Philip Magnusson och Valdemar Eriksson och genomfördes med hjälp av frivilliga på Vässarö. Mat och dryck tillhandahölls av Scouterna på Vässarö och finansierats av en snäll bidragsgivare.