RS Buas historia

Sjöräddningsstationen i Bua startades år 1909 och är idag den äldsta stationen inom Sjöräddningssällskapets organisation som fortfarande är i drift.

Reportage
Sara Boholm
Publicerad27 maj 2016 RS Bua
Bild på RS Buas enhet Odd Fellow
Fotograf:Jan Ström

Kvar på stationen sedan år 1916 finns loggböcker som vittnar om vilka uppdrag, inspektioner och övningar som utfördes för 100år sedan. Sjöräddningssällskapet i Bua kallades på den tiden för Lifbåtsmanskapet vid Båtfjorden. Båtfjorden är idag ett naturreservat som ligger mellan vår hemmahamn i Bua och Videbergs hamn vid Ringhals.

Stationens första räddningsbåt John Bernström byggdes vid Ängholmens båtvarv i Långedrag år 1909 och var i drift till och med år 1933. John Bernström var en drygt 9,4m lång och 2,5m bred roddlivbåt med plats för 10 åror. Det var först efter att John Bernström uttjänats som Livbåtsmanskapet vid Båtfjorden fick sin första motorlivbåt, Max Sievert. Max Sievert hade då tjänat i 15 år vid Kråkelunds livbåtsstation. Det var också Max Sievert som tillsammans med Wilhelm R. Lundgren deltog i den så omtalade räddningsauktionen strax sydväst om ön Nidingen då det brittiska ångfartyget Empire Tigachi strandade. Nidingen är en ö som ligger strax utanför vår hemmahamn Bua. I ett utdrag ur boken Nidingen skriven av Himler Carlsson 1946 s.132 kan man läsa följande om denna räddningsauktion ”Ingen annan än Max Sievert skulle kunna utföra denna räddning. Ingen annan båt hade vågat sig på företaget som var livsfarligt.” För denna räddningsauktion fick räddningsstationen sedermera ett tackbrev från det Brittiska konsulatet i januari 1947.

Nidingen var vid denna tid en mycket dyster plats. Troligen var den också den plats utefter Sveriges kust där det strandat flest fartyg och det största antalet sjöfolk gått förlorade. Det stora antalet sjöolyckor som föranleddes kring Nidingen var orsaken till att man först upprättade en särskild bärgningsstation som deltog i räddning av skeppsbrutna och som sedan kom att bli grunden för dagens Svenska livräddningssällskap som hade sin start i början av 1900-talet. Båtfjordens lifräddningsstation kom till då man sökte efter en lämplig plats i trakten kring Nidingen där man kunde lägga en motorlivbåt för att snabbt och lätt skulle kunna ta sig ut till vattnet kring Nidingen.

Idag ligger dåvarande Båtfjordens sjöräddningsstation istället i Buas fiskehamn, och benämns sjöräddningsstationen Bua. Vi är 30 st aktiva medlemmar på stationen, varav 21 st ingår i besättningen.

RS Buas båtar genom tiderna:

  • 1909 - 1933 John Bernström
  • 1933 - 1947 Max Sievert
  • 1947 - 1987 Gunnar Karlsson
  • 1987 -1995 Rolf Nilsson
  • 1988 - 1992 Hjalmar A:son Tesch
  • 1995 - Odd Fellow
  • 2001 - 2015 Thorsten Brunius
  • 2004 - 2015 Ola Hidefält
  • 2015 - Klasa-Bertil Lindberg

*Faktan är hämtad ur en sammanställning av räddningsstationen Buas 100 första år i drift. Sammanställningen är gjord utav Johnny Gustafsson, Bua. Text författad för sjöräddningssällskapets hemsida av Sara Boholm, Bua.