RS Sundsvall under Midsommarhelgen

Under årets midsommarfirande höll vädret för en gång skull för både sill utomhus och båtliv. Här följer en sammanfattning av RS Sundsvalls midsommarhelg.

Reportage
Håkan Cahling
Publicerad29 jun 2021 RS Sundsvall

Midsommarhelgen börjar med ett anrop från Sjöräddningscentralen.

Midsommarafton - Fredag klockan 19:51
Larm från Sjöräddningscentralen klockan 19:51 på Midsommarafton. Det skulle handla om en drivande båt eller ett oidentifierat föremål i vattnet strax sydväst om Ankarsvik. Klockan 20:00 lämnar Rescue O Bohlin Byggnads AB Fagerviks småbåtshamn och anländer till sökområdet som vi fått från Sjöräddningscentralen klockan 20:17. 

Vi kan dock inte göra några observationer som tyder på nöd, heller inga flytande delar som kan påverka sjöfarten så vi avslutar insatsen i samråd med Sjöräddningscentralen klockan 20:35. Vi går åter mot hemmahamnen där vi åter gör enheten klar för kommande uppdrag klockan 21:05.

Midsommardagen - Lördag klockan 15:17
Larm från SOS angående en fritidsbåt med framdrivningsproblem. Vi avgår med Rescue Karlsvikspiren AB men även med Rescue O Bohlin Byggnads AB. Rescue Karlsvikspiren befinner sig i Karlsvik och således närmare haveristen. Haveristen fanns mellan Snöskäret och Storholmsfläsjan utanför Spikarna och blev assisterad till hamn. Rescue Karlsvikspiren i hemmahamn klockan 16:38 och Rescue O Bohlin Byggnads AB klockan 17:05. 

Midsommardagen - Lördag klockan 21:12
Larm från Sjöräddningscentralen om en båt på grund i Ortvikshamnen, vilket är i kommunalt vatten. Rescue O Bohlin Byggnads AB lämnar hamnen klockan 21:25 och är framme vid haveristen klocan 21:55. Båten visade sig fast på lergrundet med endast 1,3 meters vattendjup. Vi ser inga skador på haveristen eller utsläpp i vattnet. Haveristen har föredömligt nog assistans även från en privatbåt som drar loss haveristen samma väg som de grundstötte.

Operationen visar sig lyckad och haveristen är loss klockan 22:20. Vi återgår till hemmahamnen och gör fast där 22:45.

Midsommarhelgen under söndagen

Under hela året övar våra fyra besättningar. Detta för att vara så förberedda som möjligt inför varje tänkt situation. Detta gör oss även bättre rustade för oförutsedda situationer där paralleller kan dras med hur vi har övat.

Under söndagen hade vi möjlighet att öva ena besättningen både med av SSRS godkänd sökhund samt övning med länspump och brandpumpsövningar. Då vi har besättningsbyte på söndagar så kunde även en annan besättning öva och då handlade det om att koppla en haverist längs sidan på Rescue O Bohlin Byggnads AB. Detta hade vi förmånen att göra under mycket tät dimma och det var Rescue Karlsvikspiren som fick vara haverist.