RS Torekov - Från 1800-talet till idag

Under 1800-talets andra hälft placerades en raketapparat i ett skjul i Ydrehall. Med raketapparaten kunde man skjuta ut en lina till nödställda på vattnet och fira dem in till säkerhet. Det var det här skjulet som sedan lade grunden för det som senare skulle bli Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Torekov.

Reportage
RS Torekov
Publicerad7 dec 2023 RS Torekov
RS Torekovs historia från 1800-talet till idag

På 1820-talet började man i Sverige att anlägga livräddningsstationer efter engelsk modell.

1864 grundades Torekovs Lifräddningsstation av Lotsverket. Stationens första utrustning var en raketapparat. Den placerades i ett skjul på Ydrehall. Undsättningen av strandade fartyg skedde alltså från land. 

Raketapparat som används från land för att undsätta nödställda.

Raketapparaten bestod av en utskjutningsramp där man med hjälp av en raket sköt ut en lina till det nödställda fartyget.  När linan var väl fastsatt i båda ändarna började arbetet att med en båtsmansstol fira de nödställda i säkerhet.     

Tidig räddningsbåt som tar sig fram med åror

1891 fick stationen en roddlivbåt som placerades på en vagn i ett nybyggt tegelhus vid Ydrehall. Vid utryckningar drogs båten till hamnen med häst. 

Stationen blir en del av Sjöräddningssällskapet

1938 överläts räddningsstationen till Sjöräddningssällskapet och roddlivbåten ersattes av motorlivbåten Torekov. Båten beställdes av Lotsverket som överlät den till Sjöräddningssällskapet. Den byggdes på varvet i Ystad som Livbåt Nr 17.

Tidiga sjöräddare står uppradade framför en räddningsbåt

Dagen före nyårsafton 1939 kom ett larm om att ångaren Neptunus hade strandat vid Hallandskusten. Båten Torekov gav sig iväg i yrande snöstorm och stark kyla. Det tog fyra timmar att nå haveristen men man kunde rädda de tio medtagna besättningsmännen. Torekovs besättning belönades av Carnegiestiftelsen.

Stålkryssaren Bernhard Ingelsson

Räddningskryssaren Bernhard Ingelsson tar sig fram under vintern.

Bernhard Ingelsson var en av de första helsvetsade stålräddningskryssarna. Hon byggdes 1944 och tjänstgjorde i Torekov 1945-1974. Båten kunde bryta is, vilket var till stor hjälp för fyrfolket på Halland Väderö och för fiskarna i Torekov.  

I loggboken från 1966 kan vi läsa att man hela natten till den första februari sökte efter en båt med en person i Skälderviken och i gryningen fann man ”den saknade vid god vigör”. Båten bogserades till Arild. Klockan 12.45 var man åter i Torekov efter ett uppdrag på tjugo timmar. Från den tionde februari var Bernard Ingelsson ute och bröt is för fiskebåtarna flera gånger. 

1974 flyttas Bernhard Ingelsson till Svanshall/Mölle eftersom det ansågs att kustbevakningen också skulle utföra sjöräddningsuppdrag. Stationen lades ner.

Efter att ha varit i tjänst på flera andra stationer köptes Bernard Ingelsson 1996 av Sjöhistoriska museet och ligger numera på Galärvarvet i Stockholm.

Rescue Gripen öppnar stationen igen

Räddningsbåt sparbanken gripen

17 år efter att Bernhard Ingelsson lämnat stationen fick de 1991 åter igen en räddningsbåt och kunde då öppna stationen igen. Denna gången var det ribbåten Rescue Gripen som anlände till stationen. Några år senare när båten restaurerades bytte den även namn till Rescue John Wulff. 

2006 får stationen en ny båt

Sjöräddningsenhet rescue Gripen under namngivningen

Sommaren 2006 fick RS Torekov en räddningsbåt i Victoriaklassen, Rescue Gripen som namngavs den sjätte juni samma år.

Ett minnesvärt uppdrag som involverade Rescue Gripen hände en söndagskväll sent i oktober 2018 efter att stationen fått larm om en gummibåt med motorproblem. Jourlaget befann sig på stationen och det tog bara några få minuter innan de lämnade kaj. 

Situationen var mycket allvarlig med en vind på nästan 14 meter per sekund, mörker, regn och nästan obefintlig sikt. RS Grötvik larmades ut, så att Rescue Gripen och Rescue P O Hansson kunde parallellsöka. 

Plötsligt dök en liten vattenfylld gummibåt upp med en punkterad ponton. I båten satt en man utan flytväst och i endast en tunn jacka. På grund av den stora sjöhävningen var det riskabelt att köra nära honom. 

Mannen fick order om att sitta helt stilla och så småningom lyckades besättningen på Rescue Gripen gå nära och få över en tamp så man kunde dra in båten och få upp mannen och båten. Han var nerkyld men blev omhändertagen av en av sjöräddarna. 

Rescue Gripen tar sig fram över öppet hav

Detta livräddande uppdrag visar att det vi övar på fungerar även om förhållandena är mycket svåra. Besättningarna på Rescue Gripen och Rescue P O Hansson fick våren 2019 utmärkelsen Årets sjöräddare för uppdraget den mörka oktoberkvällen. 

Rescuerunner Livbojen anländer

Rescuerunner livbojen hjälper person upp på aktern.

2012 kom rescuerunnern Rescue Livbojen till stationen. Hon används för strandnära sökningar och uppdrag. Det är också smidigt att hämta upp person i vattnet med en Rescuerunner. 

2016 namngavs Rescue Annie

Räddningsenheten Annie som är placerad vid RS Torekov

Rescue Annie namngavs i Torekov den 16 juli 2016. Hon är en åttametersbåt i Gunnel Larsson-klassen. Annie är lätthanterlig och perfekt för att gå in i de mindre hamnarna på Hallands Väderö, i Skälderviken och Laholmsbukten samt för bogseringar av mindre båtar men hon är stark och klarar också större båtar. Den stor stålbåten drog hon loss från ett grund utanför Rammsjöstrand och bogserade till Torekov i juni 2022. 

Rescue annie bogserar en större båt

Nytt stationshus invigs under 2019

Fram till våren 2019 var RS Torekovs stationshus en liten röd liten byggnad vid västra piren i Torekov. Tack vare många generösa samarbetspartner kunde vi i mars inviga ett nytt stationshus där vi har kök/samlingsrum, kontor, verkstad, duschar och toalett. 

RS Torekovs nya stationshus

Vi har också ett rejält rum där vi kan förvara torrdräkter och flytvästar på bästa sätt. Huset används i stort sett dagligen för arbete med båtarna och för möten i våra arbetsgrupper. Stationens båtar fick också nya platser så de snabbt kan nås från stationshuset. 

RS Torekovs räddningsflotta ligger förtöjd i hamn