Så blev sjöräddningsåret - region för region

Sjöräddningsåret 2023 är summerat. Så många utryckningar gjordes i din region.

Nyhet
Sjöräddningssällskapet
Publicerad30 jan 2024
Frivilliga sjöräddare övar på att tar hand om patienter
Sjöräddare behöver öva mycket för rutinerna ska sitta när det gäller. Här övas sjuktransport, något som utfördes över 800 gånger under 2023.

En ökning på fem procent i antalet sjöräddningsärenden jämfört med föregående år, kunde Sjöfartsverket berätta i sin statistik som kom under måndagen. Bakom ökningen stod larmen från fritidsbåtar. För den sifferintresserade kan Sjöräddningssällskapet visa på mer statistik från det gångna året.

Totalt uppgick utryckningarna för Sveriges frivilliga sjörädddare till sjöss till 6231. Där i gömmer sig 1191 (1104) räddningstjänstinsatser, då det föreligger en fara för liv och som i de allra flesta fall genomförs tillsammans med samverkspartners som Sjöfartsverket, Kustbevakningen eller kommunal räddningstjänst. 

De förebyggande utryckningarna uppgick för 2023 till 4193 (4396), det är insatser som görs till Sjöräddningssällskapets medlemmar för att hjälpa till innan läget blir akut. Därtill utförde Sjöräddningssällskapets frivilliga sjöräddare 851 (773) sjuktransporter, insatser som utförs tillsammans med landets regioner för att hjälpa skadade eller sjuka personer att snabbt få vård.

De vanligaste orsakerna till larm var motor-/propellerhaveri, drunkningstillbud och grundstötning. De regioner som stod för flest larm var Västkusten och Stockholmsregionen.

Utryckningar indelat på regioner

Antal räddningstjänstuppdrag, förebyggande utryckningar och sjuktransporter under 2023 och 2022 indelat på regioner.

Västkusten: 1849 (2017)

Stockholm: 1314 (1194)

Mälaren: 644 (655)

Östersjön: 560 (544)

Norrlandskusten: 399 (395)

Sydkusten: 311 (262)

Öresund: 288 (321)

Vänern: 237 (270)

Vättern: 236 (233)

Kalmarsund: 172 (154)

Insjöar: 166 (193)

Gotland: 55 (35)

Stationer med flest utryckningar

De tio stationerna med flest utryckningar under 2023. Antalet består av räddningstjänstuppdrag, förebyggande utryckningar och sjuktransporter.

Stockholm: 386 (364)

Dalarö: 363 (320)

Munsö/Ekerö: 334 (340)

Rörö: 263 (319)

Käringön: 264 (260)

Hovås: 255 (252)

Strömstad: 214 (254)

Möja: 224 (234)

Smögen: 208 (238)

Värmdö: 233 (142)