Så här vårrustar du båten i 10 steg

Många båtmänniskor drömmer om spegelblanka fribord, en snygg köl, nyputsad krom och ett perfekt iordninggjort teakdäck. Men hur är det med säkerheten? Så här vårrustar du båten i 10 steg. Längst ned på sidan hittar du även en checklista att gå igenom före och efter sjösättning.

Reportage
Sjöräddningssällskapet
Publicerad14 apr 2023
Presenningen tas bort från en segelbåt innan vårrustningen drar igång.

Se över dina segel

Inför varje säsong ska du gå igenom segelgarderoben och leta efter revor och sprickor. Att reparera skador i god tid gör att livslängden på seglen ökar markant. Sett till sjösäkerheten är det viktigt att man ska kunna lita på seglen. Se till att du har en reparationssats ombord.

Kontrollera gasinstallationen

Rätt använt är gas ett säkert och bekvämt bränsle till spis, kylskåp och värmare. Men gas medför också vissa risker, och ett läckage kan bli en dödsfälla. Minst en gång om året ska du kontrollera gasinstallationen grundligt. Ta för vana att gå igenom alla slangar och kopplingar och leta efter försvagningar.

I normala fall ska du byta ut slangarna vart femte år och regulatorerna/kopplingarna vart tionde. Skaffa gasvarnare, det är en billig livförsäkring. Ta för vana att stänga av gasolen när den inte används.

Titta efter skador på skrovet

Förutom att rengöra skrovet ska du göra en ordentlig översyn av detsamma. Titta efter skador, sprickor och försvagningar. Har du segelbåt är det viktigt att du undersöker rodret och bakkanten av kölen, där belastningen blir som störst vid till exempel en grundstötning. Kontrollera alla infästningar och genomföringar. Dessutom ska du leta efter fukt och missfärgningar.

Besiktiga motorn ordentligt

Lika viktig för segelbåtar som för motorbåtar. Inför en ny säsong ska du alltid kontrollera bränslesystemet och göra filterbyten, likaså ska du alltid ha fräsch olja i motorn, se över kylsystemet och kontrollera frostskyddet, rengöra luftintag och byta/rengöra luftfilter. Dessutom ska du se över avgassystemet och rengöra vid behov.

Kontrollera generatorremmen och batterierna. Gör en ordentlig visuell besiktning av motorn och leta efter läckor och missfärgningar. Gå igenom drevet/dreven och propellern/propellrarna. Oftast har du god hjälp av instruktionsboken. Är du osäker låter du en fackman göra jobbet.

Undersök riggen

På en segelbåt är riggen »motorn«. Ta för vana att varje år undersöka den in i minsta detalj. Kontrollera stagen, trissorna, fallen, vantarna, bomfästet, vantfästen, kicktaljan/rodkicken, rullfocken och alla andra delar i riggen.

Du ska leta efter sprickor, korrosion och försvagningar. Vantskruvarna ska vara hela och rena. Vajrarna kollar du enklast genom att dra handen längs dem. Fastnar du är vajern försvagad och måste bytas. Ett tips är att linda ett stycke vadd eller trassel runt vajern först, så riskerar du inte att riva upp huden.

Var extra uppmärksam när du har lagningar i till exempel själva masten. Dessutom ska du underhålla alla knapar och vinschar. Är du det minsta osäker på någon detalj ska du byta ut den.

Se till att det finns fungerande brandsläckare ombord

Du ska alltid ha åtminstone en brandsläckare (typ ABC, minst 2 kg) ombord, helst två eller tre. Den ska kontrolleras inför varje säsong och placeras på ett sätt som gör den lättillgänglig om olyckan skulle vara framme. Materialet i dagens båtar är lättantändligt och en liten brand kan snabbt förvandlas till en katastrof.

Ha pluggar ombord

Springer båten läck är det viktigt att snabbt kunna identifiera läckan och täta den. Du bör ha pluggar (antingen trä eller gummi) ombord – pluggar som du snabbt kan komma åt vid en nödsituation. Det är inte ovanligt att man tvingas täta till exempel en genomföring.

Kontrollera flytvästarna

En självklarhet att ha på sig. Se till att det finns lika många flytvästar som det finns personer ombord. Har du automatiska västar ska du kontrollera patronerna och vid behov byta ut dessa. En flytväst vänder inte en medvetslös eller icke simkunnig person i ryggläge. För att få den tryggheten ska man lägga pengarna på en räddningsväst.

Hamnar du i en nödsituation kan en godkänd livboj med tillhörande livbojljus vara en billig livförsäkring. Se till att den är lättillgänglig och i gott skick.

Ha första förband ombord

Var förberedd och ha en komplett första hjälpen-sats om olyckan är framme. Ta för vana att varje vår gå igenom vad som finns i lådan/kudden och komplettera med det som saknas. Finns det en första hjälpen-manual? Finns det kompressförband? Finns det tillräckligt med plåster? Finns det koksaltlösning för att tvätta sår? Det är bättre att ha för mycket ombord än tvärtom.

Checklista före och efter sjösättning

Före sjösättning

 • Kontrollera oljenivån och kylvätskenivån.
 • Kontrollera batterispänningen och ladda batteriet om det behövs.
 • Kolla över så att alla lanternor lyser som de ska.
 • Gå över alla smörjpunkter, smörj gärna rörliga delar.
 • Kontrollera kablar och slangar.
 • Kontrollera och gör rent bränsletanken och byt bränslefilter.
 • Testa vinschar, växlar, trim och roder.

Efter sjösättning

 • Se över alla skrovgenomföringar så att det inte läcker någonstans.
 • Kontrollera att motorn har en stabil kylning.
 • Har man en impeller av gummi kan den ha hårdnat och torkat. I så fall ska den bytas ut.
 • Kontrollera flytvästarna, kolla bäst före datum samt även kolla mekanismen i de västar som är självutlösande.