Sparbanken Nord ger namn åt ny sjöräddningsbåt i Piteå

Fredagen den 11 juni fick Sjöräddningssällskapets nya båt på stationen i Piteå sitt namn. Vid en högtidlig ceremoni enligt tradition där frivilliga sjöräddare, representanter från donatorn Sparbanken Nord samt Sjöräddningssällskapets ledning medverkade, fick båten namnet Rescue Sparbanken Nord.

Reportage
Sparbanken Nord
Publicerad11 jun 2021 RS Piteå
Namngivning av Rescue Sparbanken Nord
Efter namngivning är det dags för en provtur av Sparbanken Nord.

– För oss handlar detta om att stärka attraktiviteten för platsen där vi bor. Med den trygghet Sjöräddningssällskapet ger kan vi ha en levande och tillgänglig skärgård, både för bofasta och besökare, säger Erika Mattsson, chef Hållbarhet och Samhälle, Sparbanken Nord, som också fick det ärofyllda uppdraget att agera gudmor till den nya båten.

Mordern räddningsbåt

De frivilliga sjöräddarna på stationen i Piteå har kunnat bekanta sig med den nya båten under en tid. Båten är i Sjöräddningssällskapets Gunnel Larson-klass, vilket är en öppen, åtta meter lång båt som kan hanteras av två personer i besättningen.

– Det är fantastiskt att få en ny modern båt till stationen, säger Lars Lundberg, stationsansvarig för RS Piteå. Båten är en av de modernaste som finns på marknaden, den är enkel att hantera och är väl anpassad till vår uppdrag. Det underlättar vårt arbete betydligt.

Långt samarbete

Sparbanken Nord och Sjöräddningssällskapet i Piteå har samarbetat i över 15 år, i stort sett sedan stationen startade upp sin verksamhet. Den satsning banken nu gör med 1,5 mkr är den i särklass största gåvan som stationen tagit emot, och en av de största enskilda satsningar som Sparbanken Nord gjort.

– Vi är stolta över vårt samarbete med Sjöräddningssällskapet, säger Erika Mattsson. Det är extra stort att allt arbete utförs av frivilliga. Det ligger helt i linje med sättet vi arbetar på, att låta pengar göra samhällsnytta genom att ge tillbaka till platsen där vi själva bor och verkar.

Andra generationen

Även om båten Rescue Sparbanken Nord (som är nr 2 i ordningen med samma namn) varit i bruk en tid, så är det först nu när gudmor Erika sagt de bevingade orden statuerade vid Sjöräddningssällskapets grundande 1907;"Må lycka och välgång följa dig i Sjöräddningssällskapets humanitära tjänst", som båten på riktigt är redo för att åka ut i vår skärgård och göra nytta. 

Frivilliga sjöräddare tillsammans med Sparbanken Nord
Frivilliga sjöräddare tillsammans med representanter från Sparbanken Nord