Årets första uppdrag

I samband med iordningställandet av enhet efter provtur kom årets första larm angående ett förmodat brott på en propelleraxel. Det hela förlöpte väl, trots ett långt övningsuppehåll på grund av covidrestriktioner, och kort efter uppringning kunde den 7 meter långa motorbåten bogseras från sin position utanför Ven till sin hemmahamn i Landskrona.

Ditt namn/era namn skrivs ut här