Assistans och bogsering

Assistans av en 7 meters motorbåt med motorproblem strax norr om fyren Pinhättan utanför Barsebäckshamn. Efter koppling och bogsering mot Lomma kunde RS Lomma ta över återstoden av bogseringen mot Lomma hamn. Det hela avlöpte utan problem under tilltagande mörkerförhållanden.

Ditt namn/era namn skrivs ut här