Bogsering av fiskebåt

Bogsering av mindre fiskebåt med maskinhaveri från Staffans Bank till Pinhättan där sedan RS Lomma övertog bogseringen söderut. Ett gott samarbete mellan stationerna.

Ditt namn/era namn skrivs ut här