Fiskare med motorproblem - Barsebäckshamn!

Efter dagens första uppdrag tog ytterligare en fritidsbåt med motorproblem kontakt med stationen.

Fiskaren låg med sin båt c a 1 Nm sydväst om fyren Pinhättan utanför Barsebäckshamn.  Vi åkte ut och bogserade in båten till trygg hamn i Barsebäckshamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här