Följebåt till motorbåt

En motorbåt med motorhaveri drev mot land i den relativt grova sjön trots ankare. Strax innan vi nådde fram till haveristen hade denna lyckats få igång motorn och kunde gå för egen maskin ut mot djupare vatten. Vi beslöt oss för att agera följebåt och eskortera båten till dess hemmahamn, dels på grund av att motorn alltjämt kändes opålitlig, dels på grund av grova motsjöar under färden söderut.

Ditt namn/era namn skrivs ut här