Grundstötning utanför Barsebäckshamn

Bogsering av sjumeters motorbåt efter grundstötning på Kulorna strax utanför Barsebäckshamn. Väl inne vid kaj kunde det konstateras att skadorna var relativt små då farten vid grundstötningen inte varit så hög.

Ditt namn/era namn skrivs ut här