Grundstött på Kulorna

Lossdragning av 8 meters segelbåt från det lokala grundet; "Kulorna" strax utanför Barsebäckshamn, följt av en kortare bogsering in i hamnen. En mycket snabb och effektiv insats trots att lossdragningar i området kompliceras av det ringa vattendjupet och även lite grövre sjö i detta fall.

Ditt namn/era namn skrivs ut här