Långseglare med roderhaveri.

Långseglare i 27 fots segelbåt hade tagit sig hela vägen från norska sydkusten mot hemmahamnen i Öresund med enbart nödroder efter roderhaveri. Söder om Ven gjorde vind och ström det svårt för seglaren att hålla kursen och han valde då att begära assistans från RS Barsebäckshamn. Vi gick ut med Rescue Sparbankstiftelsen Öresund och bogserade in haveristen till hamn. Allt avlöpte väl.

Ditt namn/era namn skrivs ut här