Lossdragning utanför Borstahusen

Just som vi förberedde enheterna för dagens övning ringde jourtelefonen och nytt fokus blev ett medlemsservice-uppdrag. En 7 meters segelbåt hade drabbats av motorproblem i inseglingsrännan till Borstahusen och drivit upp mot stenarna på hamnpiren. Då vattnet var väldigt grund kallade vi även upp RS Råå som kunde assistera med sin 8 meters båt. Tillsammans kunde Rescue Sten Clas och Rescue Ulla-Karin dra segelbåten flott och bogsera in i Borstahusens hamn. Ett mycket gott samarbete mellan stationerna RS Råå och RS Barsebäckshamn resulterade i en väl genomförd insats.

Ditt namn/era namn skrivs ut här