Roderhaveri vid Pinhättans fyr

Segelbåt på väg söderut i Öresund fick problem med rodret i höjd med Pinhättans fyr. En stund senare slutade även motorn att fungera. Haveristen sökte då assistans via SSRS medlemscentral och vi bemannade Rescue Sparbankstiftelsen Öresund. Vi kopplade lång tamp och bogserade haveristen mot hamn i den friska vinden. Rescue Bengt Järlebring från Lomma anslöt och assisterade under bogseringen in till kaj i Barsebäckshamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här