Segelbåt på Kulorna

Samtidigt som vi återställde enheterna efter övning kunde vi observera en segelbåt som gick på grund strax utanför hamnen. Snabbt gjordes enheter i ordning och vi kunde vara ute hos haveristen redan efter ett par minuter. Efter lossdragning från grundet och att inga skador på båten kunde konstateras, kunde ensamseglaren fortsätta sin färd norrut.

Ditt namn/era namn skrivs ut här