Brand ombord

Larm om brand i fritidsbåt utanför Landskrona inkom strax efter kl 19. Risken var överhängande att personen ombord behövde hoppa i vattnet. Vi bemannade vår Rescuerunner Er-Ho Bygg samt Rescue Sparbanksstiftelsen Öresund. Innan vi når fram får räddningstjänsten visuell kontakt med haveristen. Ingen synlig brand kvarstår och personen är kvar ombord. Båten ligger på grunt vatten så enda räddningsenheten som kan komma nära är vår Rescuerunner. Vi tar ombord patienten och transporterar till väntande ambulans. Båten bogseras till hamn och vi återvänder tillbaka till Barsebäckshamn, lättade att allt slutade väl.

Ditt namn/era namn skrivs ut här