Drunkningsolycka vid Barsebäckshamn!

Under morgonens förberedelser blev vi varse att en person avlidit på badplatsen vid norra piren i Barsebäckshamn.

Räddningstjänsten var snabbt på plats. Då vi befann oss på plats med samtliga enheter kunde vår Rescue Runner hjälpa till med att lyfta den avlidne ur vattnet.

Ditt namn/era namn skrivs ut här