Grundstötning vid Gipsön

Grundstötning vid Gipsön utanför Landskrona. Vi ombads att ta med en grundgående enhet, så Rescuerunner ER-HO BYGG följde med. 

KBV 430 var på plats när vi anlände till området 14:08. Rescue ER-HO BYGG kom några minuter senare och gick direkt in till haveristen som låg i ett grundområde något hundratal meter syd Gipsön. En bogserlina fästes i haveristen och vi började dra. 

En helikopter anlände och ombads försöka lotsa båtarna ut ur grundområdet. Efter 10 minuters bogsering var båtarna ute på säkert vatten. Rescue Sparbanksstiftelsen Öresund övertog bogseringen.

Inne i Landskrona hamnbassäng övertog KBV 430 bogseringen till Lundåkrahamnen och vi lämnade området. 

Befälhavaren på KBV 430 var mycket imponerad av vår insats och framför allt framhöll han Rescuerunner ER-HO BYGG:S prestation.

Ditt namn/era namn skrivs ut här