Lossdragning segelbåt

Segelbåt på grund öster om gräsrännan vid Landskrona, Grån. Fyra personer ombord. Efter lossdragning bogsering in till Nyhamnen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här