MAYDAY från brinnande båt

Vi svarade på ett MAYDAY relay under pågående bogsering strax utanför Borstahusen. Anropet gällde en brinnande båt norr om Ven och Lyngby Radio gav oss en närmare position samtidigt som fler danska enheter och en helikopter kallades till området. Vi var först på plats och kunde konstatera att haveristen själv kunnat släcka maskinbranden och att de båda ombordvarande var välbehållna om än lätt chockade. Efter kontroll av båt, avstämning med Sjöräddningscentralen och samtal med Kustbevakningen kunde vi bogsera haveristen till Råå hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här