Motorhaveri i mörker

Drivande motorbåt utanför Saltholm. Vi och Kustbevakningen kallas. Strax före ankomst blir vi återkallade då Kustbevakningen anlänt till haveristen, kopplat och kan på egen hand hantera situationen utan vår hjälp.

Ditt namn/era namn skrivs ut här