Osäkert läge i dimman

Under övning blir vi uppkallade av Flyg- och Sjöräddningscentralen angående liten fritidsbåt som har ett osäkert läge ost om Ven. Då det är dåligt sikt pga tät dimma och de befinner sig i farleden blir det en akut situation som vi måste hantera.

Vi avbryter övningen och återställer skyndsamt för att sedan förflytta oss så snabbt som möjligt till den nödställde. Vi har fått ett radareko som är sannolikt och vilket senare visade sig vara helt korrekt. De nödställda är välbehållna och får den hjälp de behöver.

Ditt namn/era namn skrivs ut här