Prio 1-larm från Ven!

Prio-1 larm på jourtelefon från JRCC/SOS-alarm person i akut behov av sjukhusvård.

Prio-1 larm på jourtelefon från JRCC/SOS-alarm person i akut behov av sjukhusvård.

Transport på bår från ambulans i Bäckviken på Ven till väntande ambulans i Nyhamnen i Landskrona.

Sjuksköterska och ambulansman följde med till Landskrona. Klart väder och 4-5 m/s från NV. Transporten gick bra och kunde avslutas inom 50 minuter efter larm.

Efter det att vi lämnat av sjukvårdspersonalen i Bäckviken gick vi åter till hemmahamn och återställde för nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här