Segelbåt på grund

Avlyssnade allmänt anrop angående segelbåt med 2 personer ombord som stod på grund någonstans öster om Saltholm. Vi bemannade Rescue Sten Clas och Rescue Sparbanksstiftelsen Öresund. När vi kom fram till haveristen, som stod på grund vid Nordre Flint, fanns redan Kustbevakningen på plats med KBV 432 och hade kopplat i mastfallet. Även Rescue Bengt Järlebring från sjöräddningsstationen i Lomma fanns stand-by på fritt vatten. Ganska besvärligt läge med mycket grunt vatten runt haveristen, 12-14m/s och grov sjö. Vi gick in med Rescue Sten Clas, kopplade i aktern och lyckades tillsammans med KBV 432 få loss segelbåten från grundet. Inga personskador och ingen vatteninträngning hade uppstått. Vi bogserade in haveristen till småbåtshamnen i Limhamn, KBV 432 fortsatte assistera in i hamn och allt slutade väl. Efter samtal med segelbåtens besättning återgick vi till Barsebäckshamn och återställde RS Sten Clas för nya uppdrag. Tack till KBV och RS Lomma för gott samarbete.

Ditt namn/era namn skrivs ut här