Båtmotorn behöver omsorg innan vintern

Tomas Andreasson, livslång fritidsseglare, håller teknikkurser för Sjöräddningssällskapets frivilliga. Här tipsar han om konservering av inombordsmotorer (diesel) med färskvattenkylning.

1. Varmkör och pumpa ut oljan

Varmkör motorn innan du tar upp båten, så slipper du tillsätta kylvatten till sjövattenspumpen. När motorn är varm blir oljan lättare att pumpa och ett bra sätt att få ut den är att använda en vakuumpump. Det finns olika typer av pumpar men en vakuumpump är effektiv och gör dessutom att oljan direkt hamnar i en behållare. Det blir mindre söligt.

2. Byt oljefilter och fyll på ny olja

Sätt en plastpåse över smörjoljefiltret, för att undvika spill, och skruva loss det. Rengör ytan
som det nya filtret ska ligga an mot och stryk ett tunt lager olja på den nya filterpackningen. Skruva dit filtret till anläggning och sedan ytterligare ett halvt varv, men inte mer. Fyll på ny motorolja, starta motorn och låt den gå på tomgång en kort stund. Kontrollera oljenivån och att det inte läcker olja. Om båten inte ska användas på flera säsonger fyller du på med konserveringsolja i stället för motorolja.

3. Rengör och konservera sjövattensystemet

Ta upp båten innan du vinterkonserverar kylsystemet. Öppna bottenkranen, lossa på slangen och stoppa änden i en hink med färskvatten. Kör motorn på tomgång några minuter för att spola ur systemet. Fyll hinken med frostskyddsblandning, hälften glykol och hälften färskvatten, och låt motorn gå på tomgång tills systemet är fyllt. Fäst slangen. Tänk på miljön och spill inte ut glykolblandning vid spolning eller påfyllning.

4. Vänta med att byta bränslefilter

Man kan byta även bränslefilter vid konserveringen, men det är mycket bättre att vänta med det. I nyare diesel finns många tillsatser, till exempel raps, som ökar risken för bakterietillväxt. Byt alltså finfilter – och vid behov även förfilter – först på våren, om dieseln ser grumlig ut. Är även dieseln i tanken grumlig? Rengör tanken och fyll på med ny diesel. Då riskerar du inte att filter sätts igen, vilket kan orsaka motorstopp.

Fler sjösäkerhetstips

Rusta båten inför vintervilan

Gör båten redo för vintern och nästa års säsong. Pricka av alla åtgärder på vår checklista, så kan du sova gott när kylan kommer.

Tvätta

Gör du grundjobbet ordentligt under hösten

Nödläge – så kan du hjälpa

Olyckan är ett faktum – och du är inblandad eller först på plats. Vad bör du göra? Vad måste du göra? Sjöräddningsledaren Tobias Nicander förklarar hur du hjälper till.

Om du är

Kom inte på kollisionskurs

Hänsyn och koll på sjövägsregler är självklarheter för alla skeppare. Om du befinner dig i en trång farled med stora fartyg är det extra skarpt läge.

Att två eller flera båtar

Ditt namn/era namn skrivs ut här