Dieselutsläpp i Bergkvara Gästhamn

Hjälpt Räddningstjänsten i Torsås med upptagande av länsar i hamnen i Bergkvara efter diselutsläpp.
God samverkan mellan alla organisationer.
Redo för nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här