Grundstötning på Majö rev

Larm från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) om motorbåt på grund syd Kristianopel (Majö rev). Vi bemannar upp Rescue Stig Wadström avgår mot posion. Rescue Tanum Komponent trailas ner till Kristianopel och sjösätts där. Väl framme, stog hårt på, med allas hjälp så kom den från grunden med stor lycka. Bogsering till närmsta hamn Kristianopel.

Rescue Stig Wadström med haverist.
Rescue Stig Wadström

Ditt namn/era namn skrivs ut här