Startsvårighet

En båt vars motor inte startade när dom skulle ge sig av. Vi hjälpte dom igång med båten med våran starthjälp sedan klarade dom sig själva.

Ditt namn/era namn skrivs ut här