Drivande mahognybåt

Larm från Sjö- & Flygräddningscentralen kl 15:18. Större mahognybåt driver utan styrförmåga öster om Hagby. Vi bemannar Resque PG Traung och går mot positionen. Vid ankomst har det hunnit bli mörkt och vi får ingen kontakt med haveristen. När kontakt uppnås får vi ny position, ost Ekenäs. Vi har samtidigt fått förstärkning av Rescue Puustelli som kan gå in i det grunda området, dra loss och koppla upp för bogsering in till hamn i Ekenäs. Klara i Ekenäs 17:15.

Arkivbild Rescue Pg Traung

Ditt namn/era namn skrivs ut här