Grundstötning med vatteninträngning

Larm från JRCC om större motorbåt som gått på grund i norra farleden till Bergkvara med vatteninträngning som följd. Vi lämnar kaj med Rescue Magnhild Ekman och fyra mans besättning. Framme hos haveristen påbörjades länspumpning och tillsammans med räddningstjänsten togs en blöt och nerkyld person omhand och fördes in till land. Vi lyckades täta läckan samtidigt som vi begärde assistans från vår grannstation RS Grönhögen, för att säkra upp i den grova sjön vid lossdragning och bogsering. Ett strålande samarbete mellan räddningstjänsten och två sjöräddningsstationer.

På väg till kaj med haveristen Rescue Väringen drar och Rescue Magnhild Ekman bromsar.
Rescue Väringen på ingång till Bergkvara

Ditt namn/era namn skrivs ut här