Barn driver till havs

Larm om att ett barn driver till havs. Avgår mot positionen, när vi kommer fram har barnet förts iland. Allt slutade väl.

Ditt namn/era namn skrivs ut här