Brand på fartyg utanför Göteborg

En stor räddningsinsats pågår just nu utanför Vinga i Göteborg efter att lasten på ett fartyg har fattat eld. På plats finns Sjöräddningssällskapet tillsammans med Kustbevakningen, Sjöfartsverket samt Svitzer.

Under lördagen kl. 14.30 fick Sjöräddningssällskapet larm om en brand ombord på ett handelsfartyg utanför Vinga i Göteborg. Räddningsstationen i Hovås lämnar kaj med det primära uppdraget från Sjö- och flygräddningscentralen (JRCC) att ta ombord sju brandmän med utrustning till det brinnande fartyget. Väl ute vid fartyget sätter sjöräddarna, med hjälp av en enhet från Kustbevakningen (KBV) över brandmännen på fartyget vars last brinner kraftigt i fören.

I det initiala skedet, fram till 22-tiden under lördagen, hade Sjöräddningssällskapet sex båtar på plats för att bistå med vattenkanoner för att släcka branden, vara On-Scene Coordinator (OSC) samt stå redo för eventuell livräddning. På plats finns även Kustbevakningen, Sjöfartsverket samt Svitzer för att släcka branden och för att hindra att elden sprider sig.

Sjöräddningssällskapet har och kommer fortsatt att ha en båt på plats under hela förloppet.  Sex olika räddningsbåtar växlar beredskap för att hålla koll på vattenlinjer, hämta förlupna redskap samt att allmänt bistå ifall något oförutsett skulle ske.

Under insatsen har samverkan mellan de olika aktörerna varit viktig och vi är tacksamma för att samarbetet fungerar väl från alla inblandade.

Ditt namn/era namn skrivs ut här