Brand på bulkfartyg

Rescue Odd Fellow med fyra frivilliga sjöräddare ombord gick upp till Göteborg för att bistå i arbetet med att släcka branden på det brinnande bulkfartyget. Rescue Odd Fellow förberedde sin vattenkanon men fick till uppgift att ligga standby och avvakta. Vid 05.30 blev Odd Fellow med besättning i avlösta i sin vakt av båt från RS Rörö, varpå de vände hem till Bua.

Ditt namn/era namn skrivs ut här