Fritidsbåt hjälper sjunkande båt in till land

Det piper i sökaren och står att det är en medlem som blir bogserad och tar in vatten. Vi bemannar båda enheter och går ut mot medlemmen. Väl på plats ser vi att en annan fritidsbåt bogserar haveristen med riktning Bua hamn. Rescue Klasa-Bertil Lindberg åker i förväg för att dubbelkolla att kranen är redo för att lyfta båten och vi förbereder även vår dieselpump för att kunna länsa båten så fort den kommer in i hamn. Rescue Odd Fellow följer med bakom den bogserande båten för backup. När båtarna kommer in till kranen är vi snabba med att hjälpa till för att få den sjunkande båten rätt positionerad under kranen och vi börjar länsa båten på vatten. Båten lyfts upp och vi kan konstatera att alla ombord båten mår bra under omständigheterna och båten är säkert på land.

Ditt namn/era namn skrivs ut här