Haverist med motorproblem

Vi bemmanar rescue Klasa-Bertil Lindberg med tre frivilliga och går mot väst Ringhals där en medlem med motorproblem ligger och väntar. Vi kopplar vår bogsertross och bogserar haveristen till bua hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här