Haverist utanför Gottskär.

Vi bemmanar Rescue Klasa-Bertil Lindberg med två frivilliga sjöräddare för att assister en medlem som inte får igång sin båt. Väll framme på plats kan vi konstatera att batteriet är dött. Vi skickar över vår hjälpstartare och får igång haveristens båt. Vi försöker sedan haveristen i till Gottskärs hamn och ser till att alla kommer iland tryggt.

Ditt namn/era namn skrivs ut här