Haverist vid Nidingen

Vi bemannar rescue Klasa-Bertil Lindberg med två frivilliga och går mot Nidingen där en medlemsbåten ligger med motorproblem. Vi bogserar denne in till Stenudden i Åsa och går sedan hem till Bua.

Ditt namn/era namn skrivs ut här