Medlem behövde starthjälp

Samtal inkom från en medlem som behövde hjälp att starta båtmotorn. Båtens batteri ville inte längre fungera och vi bemannade därför rescue Klasa-Bertil Lindberg med två frivilliga sjöräddare som begav sig mot Kungsbackafjorden för att hjälpa medlemmen. Vi kopplade upp vår starthjälp och motorn gick snart igång. Haveristen kunde sedan ta sig för egen maskin till dennes hemmahamn. Vi begav oss vidare mot nytt uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här