Medlemsbåt med maskinhaveri

Assisterat en snipa med maskinproblem frän Skalla fyr till Skalla hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här