Mindre snipa med maskinproblem

Medlem med motorproblem i mindre snipa på 7.5 meter. Det var 5 personer ombord varav två barn. Ankrat upp väl med dubbla ankare i fören i den medelstarka vinden. Rescue Klasa-Bertil Lindberg kopplade upp sin bogsertross och bogserade in båten till hemmahamnen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här