Missade rännan med en meter

En medlem ringer och uppger att han står på grund vid rännan till Svinholmen. Vi bemannar rescue Klasa-Bertil Lindberg med fyra frivilliga sjöräddare och beger oss iväg. I normalfallet åker vi oftast tre sjöräddare men kvällens befäl befarar att vi kan behöva både simma och arbeta med flera moment samtidigt ombord och väljer därför att ringa ut en extra besättningsman. Mycket riktigt, väl på plats står medlemsbåten på grund strax jämte rännan. Vädret var på vår sida och vi hade i stort sätt ingen vind vilket underlättade uppdraget. Två personer ur vår besättning bordade medlemsbåten för att göra den tyngre i fören, en besättningman lös i vattnet med handstrålkastare för att vi skulle ha koll på stenarna och den fjärde styrde vår räddningsenhet. Tillsammans fick vi av båten från stenen den fastnat på och assisterade den in till Svinholmens hamn.

Vid annat väderförhållande hade uppdraget förmodligen fått en helt annan utgång. Det stilla vattnet och god sikt gjorde att vi kunde försöka med att få loss båten. I annat väder hade företaget inte varit möjligt då vi aldrig äventyrar vår säkerhet eller utrustning. Då hade medlemmen med familj istället fått följa med oss in till land och båten hade fått bli kvar på grundet. Allt gott vände vi åter till Bua.

Ditt namn/era namn skrivs ut här