Båt driver mot grundområde

Samtal från JRCC (Sjö- och flygräddningscentralen) angående en fritidsbåt med maskinhaveri som driver mot ett grundområde utanför Forsbäck. Vi bemannade rescue Klasa-Bertil Lindberg med två frivilliga sjöräddare och begav oss mot platsen. När vi kommit dit ser vi att båten har drivit långt in mot land och mot lerbotten. Då det var för grunt för oss att komma in dit fattades beslut om att kalla ut räddningshelikoptern. Helikoptern lyfte personen ur båten som fick lämnas på platsen. Det fanns ingen risk för att båten skulle skadas då den stod på lerbotten. Vi stannade kvar på platsen som säkerhet tills att personen var i säkerhet i helikoptern. Vi lämnade platsen samtidigt som helikoptern.

Ditt namn/era namn skrivs ut här