Larm om grundstötning

Larm angående grundstött snipa Syd skrivareklippan. Väl framme konstaterar vi att det är en person ombord, ingen skadad. Vi kontrollerar eventuell vatteninträngning och att båten är okej i övrigt. Vi drog sedan ut båten på fritt vatten varifrån haveristen tar sig för egen maskin in till Varberg.

Ditt namn/era namn skrivs ut här