Larm om kapsejsad segelbåt

Någon från land har observerat en segelbåt som kantrat. Vi bemannade Rescue Odd Fellow och begav oss till platsen. Närmare position sjösatte vi vår däcksbåt och körde fram sista biten. Det visade sig vara en tom segelbåt som låg ankrad. I kontakt med Sjö- och flygräddningscentralen förklarades uppdraget slutfört och vi vände åter till Bua.

Ditt namn/era namn skrivs ut här