Mindre fritidsbåt med maskinhaveri

Vi larmas av JRCC angående en mindre motorbåt med maskinhaveri utanför Bua. Vi assisterade in till Bua hamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här