Segelbåt behövde hjälp vid Kalkagrunden

Vi ropades upp av JRCC (Sjö- och flygräddningscentralen) angående en segelbåt med maskinhaveri vid Kalkagrunden. Vi var snart på plats med rescue Odd Fellow som assisterade haveristen in till Getterön. Vi vände sedan åter mot Bua.

Ditt namn/era namn skrivs ut här