Segelbåt med rigghaveri

Vi bemmanar Rescue Odd Fellow med tre frivilliga sjöräddare för att hjälpa en medlem som har fått rigghaveri och linor i propellern. Framme på plats kan vi snabb konstatera att det här kommer bli svårare än vad vi först trott. Det är mycket vind och mycket sjö, haveristen är väldigt sjösjuk och har väldigt lite energi. Vi får snabbt över vår bogsertross och haveristen kopplar upp sig. Efter bara några få minuter går en av två linor av på trossen som gör att haveristen får koppla om. Vid det här läget kallar vi ut Rescue Klasa-Bertil Lindberg för back-up. Vi bogserar sedan haveristen in till Bua hamn med hjälp av Rescue Klasa-Bertil Lindberg och lägger haveristen på en av gästplatserna. Väl i land ser vi till att haveristen mår bra och att allt slutat bra.

Ditt namn/era namn skrivs ut här